Trasa Telšiuose 4.91 km.

Trasa Telšiuose 4.91 km.
4.91
Ilgis km
Žolė
Danga

Begimas šioje savivaldybėje:

Trasa Telšiuose 4.91 km.

4.91

Ilgis km

Žolė

Danga

Trasa Telšiuose 4.91 km.

Trasa pagal Maisčio ežerą, Telšiai

2.6

Ilgis km

Asfaltas

Danga

Trasa pagal Maisčio ežerą, Telšiai