Buivydžiai

Trasa palei rajoninį kelią

Buivydžiai
2,21
Ilgis km
Mišri
Danga

Begimas šioje savivaldybėje:

Buivydžiai

2,21

Ilgis km

Mišri

Danga

Buivydžiai

Joniškio miestas- magistarlinis kelias

5,71

Ilgis km

Mišri

Danga

Joniškio miestas- magistarlinis kelias